Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1458/87 - Wyrok NSA z 1988-09-30

skargę Stanisława Z. na decyzję Głównego Lekarza Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie przyznania zasiłku pieniężnego z funduszy pomocy społecznej.