Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1649/93 - Wyrok NSA z 1994-01-12

skargę Piotra W. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie zasiłku celowego na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych.

I SA 336/94 - Wyrok NSA z 1994-06-17

skargę w przedmiocie odmowy wydania zasiłku okresowego.

SA/Gd 2268/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-01-26

skargę Marka K. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

SA/Ł 1417/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały nr LXX/635/94 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

III AZP 9/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-12-22

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa NSA:~Czy niemożność podjęcia pracy, o której mowa w tym przepisie, zachodzi jedynie wówczas, gdy inwalidztwo powstałe w okresie do 18 roku życia czyniło - przed osiągnięciem pełnoletności - osobę nim dotkniętą całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu art. 24 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./, czy też ma miejsce również wtedy, gdy niemoż...