Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bk 823/97 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-28

skargę odrzucić w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego.

I SA 498/97 - Wyrok NSA z 1997-08-08

Skarga Edyty Cz.-G. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przyznania renty socjalnej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora (...) Centrum Pomocy Społecznej