Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Rz 569/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z 26 marca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego:

I SA 1441/99 - Wyrok NSA z 1999-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 206/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Wr 53/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody O. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego jednorazowej zapomogi pieniężnej z tytułu szkód powodziowych

II SA/Łd 744/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA 1191/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego - stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; (...).

I SA 1410/99 - Wyrok NSA z 1999-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

I SA 741/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi Bogumiły D. na decyzje SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

I SA 562/99 - Wyrok NSA z 1999-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej
1   Następne >   2