Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 691/01 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA 806/01 - Wyrok NSA z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w E. w przedmiocie pomocy społecznej

SA/Bk 1544/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej w postaci zasiłku dla matki wychowującej dziecko urodzone 10 listopada 2000 r. i jednorazowego zasiłku dla dziecka

II SA/Gd 1993/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. w przedmiocie wyboru ofert i zawarcia umów na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów wymagających opieki zamieszkałych na terenie Miasta K. w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

II SA/Gd 1611/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Zdanie 'przepraszam że piszę po terminie, ale każdy mnie zwodził i sama nie wiedziałam co robić' nie jest prośbą o przywrócenie terminu, a jedynie oświadczeniem, z którego wynika świadomość złożenia odwołania po terminie i brak przesłanek uprawdopodobniających, że nastąpiło to bez winy strony.

II SA/Kr 585/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi pieniężnej

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2