Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Gd 39/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bd 367/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Ol 115/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego odrzucić skargę.

II SA/Rz 829/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 622/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

SA/Rz 2432/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odpłatności za usługi opiekuńcze

IV SA/Gl 364/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1410/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 603/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego umorzyć postępowanie
1   Następne >   +2   +5   +10   100