Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Bd 3499/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w G. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Łd 1951/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-29

Sprawa ze skargi B. O. na: 1. decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Ł. w przedmiocie wypłaty zaległych świadczeń z tytułu zasiłku stałego wyrównawczego

I SA 1564/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odstąpienia od żądania zwrotu renty socjalnej

SA/Bd 2388/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie usług opiekuńczych

SA/Bd 2387/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ka 2930/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 2165/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 3028/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej zasiłek celowy

SA/Rz 1812/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 1528/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku chorobowego
1   Następne >   +2   5