Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 333/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w C. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 143/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie macierzyńskiego zasiłku okresowego i macierzyńskiego zasiłku jednorazowego

II SA/Łd 303/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA 1946/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 94/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

SA/Sz 1350/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ka 21/02 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie pomocy społecznej

SA/Bd 3486/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie renty socjalnej

IV SA/Po 445/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego oraz zawartego w skardze wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, radcę prawnego

II SA/Kr 3154/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   10