Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Gd 39/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bd 367/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Bd 352/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 370/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Po 516/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu P. w przedmiocie kontroli w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 318/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia finansowego z pomocy społecznej

I SO/Wa 379/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-01

Wniosek w przedmiocie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej

OSK 171/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

OSK 451/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w O.

II SAB/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   10