Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 865/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 341/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 2863/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

IV SA/Gl 340/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1095/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-24

Sprawa ze skargi: J. P. na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 434/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 612/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Kr 3310/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 2528/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   9