Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 594/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 419/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego odrzucić skargę

IV SA/Wr 297/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Lu 16/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyznania usług opiekuńczych.

II SA/Bd 699/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-20

Skarga J. T. na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 533/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-09-16

Sprawa ze skargi A.K. w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Bd 743/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-20

Skarga Zofii K. na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 716/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-09

Skarga S. B. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. z dnia [...], nr [...]

II SAB/Lu 35/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 885/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-30

Skarga M. Ż. na decyzję w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego
1   Następne >   2