Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 829/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 730/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 616/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w kwocie [...] zł

I OPP 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku

II SA/Lu 755/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi

IV SA/Gl 868/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 840/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego specjalnego

II SA/Wr 2413/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

I OPP 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej, sygn. akt II SAB/Sz 37/04
1   Następne >   +2   +5   +10   18