Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1410/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Ol 634/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1345/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

II SAB/Ol 49/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia '[...]' r., Nr '[...]'

II SA/Bd 877/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-08

Sprawa ze skargi B. K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Gd 52/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i jednego posiłku dziennie

II SA/Bd 889/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-09

Sprawa ze skargi B. N. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I OPP 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego, sygn.akt II SA/Gd 1293/02

I OPP 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania pomocy w postaci schronienia i posiłku, sygn.akt II SA/Gd 396/03

I OPP 104/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego, sygn.akt II SA/Gd 430/04
1   Następne >   +2   +5   +10   16