Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 740/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie: zasiłku celowego

IV SA/Gl 750/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 752/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 566/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i zasiłku w naturze

IV SA/Gl 811/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 818/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 635/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi D.S. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

IV SA/Wr 665/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 713/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G.. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Gl 889/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie pomocy żywieniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100