Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 889/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie pomocy żywieniowej

II SA/Go 756/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie Zasiłku okresowego

II SA/Go 765/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłek rodzinny

II SA/Kr 1444/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie renty socjalnej

II SA/Kr 46/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej

II SA/Łd 108/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SAB/Łd 5/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia do spraw Obsługi Świadczeń Rodzinnych w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku

II SA/Bk 93/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

IV SA/Po 90/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   25