Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego z wniosku skarżącego o wyłączenie od rozpoznania sprawy następujących sędziów NSA Henryka Ożoga, Tadeusza Kuczyńskiego, Jolanty Sikorskiej, Mirosławy Rozbickiej

I OW 192/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 804/10

II SO/Bk 2/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-15

Wniosek J. C. Ś. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie: Janiny Kosowskiej, Andrzeja Błesińskiego, Zbigniewa Ślusarczyka, Marzenny Glabas, Hanny Raszkowskiej, Alicji Jaszczak - Sikory, Tadeusza Lipińskiego, Adama Matuszaka, Katarzyny Matczak, Beaty Jezielskiej, Ireny Szczepkowskiej, Bogusława Jażdżyka, Wiesławy Pierechod, Tadeusza Piskozuba, Zofii Skrzyneckiej, Renaty Kanteckiej, Ryszarda Maliszewskiego, Włodzimierza Kędzierskiego, Wojciecha Czajkowskiego w sprawie...

II SA/Ol 320/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie skierowania do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i odpłatności za pobyt

I OW 60/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. C. Ś. na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 805/10

I OW 71/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga J. C. Ś. na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 807/10

II SO/Bk 4/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-15

Wniosek J. C. Ś. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie: Janiny Kosowskiej, Andrzeja Błesińskiego, Zbigniewa Ślusarczyka, Marzenny Glabas, Hanny Raszkowskiej, Alicji Jaszczak - Sikory, Tadeusza Lipińskiego, Adama Matuszaka, Katarzyny Matczak, Beaty Jezielskiej, Ireny Szczepkowskiej, Bogusława Jażdżyka, Wiesławy Pierechod, Tadeusza Piskozuba, Zofii Skrzyneckiej, Renaty Kanteckiej, Ryszarda Maliszewskiego, Włodzimierza Kędzierskiego, Wojciecha Czajkowskiego w sprawie...

I OZ 992/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 193/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 806/10

I OW 198/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 807/10
1   Następne >   3