Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 783/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

III SA/Kr 1063/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 369/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie obowiązku zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OZ 712/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Płocku nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1178/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 30/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-05

Skarga A. J. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 2087/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2087/10 odrzucającego skargę A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2087/10 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie sy...

II SA/Bk 643/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   60