Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Po 95/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 256/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta W.

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzja ostateczną z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 613/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100