Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 862/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 520/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium utrzymującego w mocy postanowienie Kolegium odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 226/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego

IV SA/Wr 896/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. w sprawie, w której wydana została decyzja z dnia [...] nr [...]

IV SA/Wr 897/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. w sprawie, w której wydana została decyzja z dnia [...]. nr [...]

IV SA/Wr 134/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego postanowił: odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   100