Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1210/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu

II SA/Po 41/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 102/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 1278/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 101/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 109/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi P.P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 745/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Po 1306/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 1304/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   32