Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 162/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 240/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-10

Skarga S. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego

II SA/Po 1032/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 145/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Po 153/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 161/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 155/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 182/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 48/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Po 153/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-30

Zażalenie od postanowienia tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4