Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 87/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1060/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 86/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 537/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

II SA/Lu 1129/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 88/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1066/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 194/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 3235/14 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi kasacyjnej M.S. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 3235/14 oddalającego skargę M.S. na postanowienie SKO w Warszawie z dnia ...

I OZ 195/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia i stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia

II SA/Lu 398/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 574/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 1063/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi w związku z nienależnie pobraną pomocą na kontynuowanie nauki
1   Następne >   +2   +5   +10   100