Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 855/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SPP/Ol 93/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-09

Dnia 9 stycznia 2020 roku WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2020 roku w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu R.S. od zarządzenia Starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze sprzeciwu R.S. od decyzji Samorządowego Kole...

II SA/Gl 1237/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 767/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SAB/Gd 84/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłość postępowania SKO w sprawie wydania zaświadczenia

II SAB/Rz 86/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie niewydania w terminie decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1117/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1118/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1120/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1121/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   24