Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 4 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka stwierdza nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały.