Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1085/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Kr 1218/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1212/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1217/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 368/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1162/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-18

skarg J. K. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 115/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1302/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1301/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   29