Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 47/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 28/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji organu I instancji dotyczącej przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 731/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 19/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji

II SA/Lu 645/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 708/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 610/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 574/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 573/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SA/Lu 197/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   59