Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 344/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi sądowi p o s ta n a w i a odmówić przyznania radcy prawnemu J. B. kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II SA/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 511/13

II SA/Lu 81/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Lu 1179/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności

II SA/Lu 630/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 591/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie zasiłku okresowego na opłacenie pomocy osób drugich

II SA/Lu 1107/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-29

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 150/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   60