Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 650/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Bd 183/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanowił: oddalić wniosek.

IV SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Łd 1077/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku na okres 180 dni

IV SA/Wr 397/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 13/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Sz 868/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 760/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Ol 125/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sfinansowania kosztów szkolenia
1   Następne >   +2   5