Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

SA/Rz 1676/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

V SA 1009/97 - Wyrok NSA z 1997-12-04

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej tę decyzję decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznaniu uprawnień kombatanckich.

V SA 1705/95 - Wyrok NSA z 1997-03-19

skargę Edwarda Ź. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich.

II SA/Po 251/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

V SA 1279/95 - Wyrok NSA z 1997-04-24

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

V SA 2409/96 - Wyrok NSA z 1997-03-07

Wniosek Ewy W.-K: 1/ o stwierdzenie posiadania uprawnień kombatanckich, 2/ o ukaranie grzywną Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za niewykonanie wyroku NSA - wnioski oddalił.
1   Następne >   2