Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 297/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 461/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 296/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 524/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich