Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Gd 995/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia, że uchwała (...) Zarządu Gminy T. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 1996 r. została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa