Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Kr 1366/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Miasta Nowy Sącz na rok 2005 w części objętej postanowieniem §13 uchwały,

II SA/Go 308/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Wojewody w przedmiocie uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...]r. w sprawie rozpatrzenia skargi M.P. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

II SA/Go 350/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwały Rady Miasta nr [...] w sprawie planu gospodarowania odpadami

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

I SA/Ke 592/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2004 r.

I SA/Ke 593/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2005 r.

II SA/Ke 1038/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   44