Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

II OSK 1177/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Wołowskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołowskiego do spółki do nazwą [...] Spółka Akcyjna

II OSK 642/10 - Wyrok NSA z 2010-06-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie statutu powiatu

II OSK 387/10 - Wyrok NSA z 2010-06-16

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Gnojno od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Gminy Gnojno na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego nr NK.I-0151/1/2009 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

I SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

IV SA/Wa 793/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

I SA/Sz 169/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wymiaru dopłat ściekowych

II SA/Sz 399/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi J. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 441/10 - Wyrok NSA z 2010-06-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Gminy S. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Rady Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego oku nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   4