Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 967/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia azbestu z nieruchomości na terenie gminy

II SA/Po 699/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1550/10 - Wyrok NSA z 2010-10-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Gminy Działoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego nr PNK.I-0151/1/2010 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza

II OSK 1563/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Skargi kasacyjne W. G. oraz Gminy P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg W. G. oraz Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta gminy

II SA/Bk 632/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego rady

II SA/Bd 991/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum

IV SA/Gl 696/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały w sprawie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi Gminy Czosnów na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

II SA/Lu 636/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi Rady Miasta na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin
1   Następne >   +2   4