Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II OSK 2691/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania ...

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Działdowo na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

IV SA/Po 641/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w S.

II SA/Gl 1586/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II OSK 2452/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego

II SA/Sz 1131/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Ol 884/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi K. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2449/13 - Wyrok NSA z 2013-10-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. J. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi W. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego z dnia[...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   46