Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 1633/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi R. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta R.

II SA/Łd 724/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu oraz karnetów wstępu dla osób korzystających z kompleksu basenowego

I SA/Wa 2200/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II OSK 3015/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady...

II OSK 284/18 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

II OSK 254/18 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II OSK 3148/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3239/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 483/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P. Sz. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Wr 781/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D., w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora A w O., ,
1   Następne >   +2   +5   +10   73