Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 1960/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Joanny Kohler-Larsen w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 wrze...

I OSK 1786/13 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/13 na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 142/11

II SA/Go 420/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 28/15

I OZ 2129/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie przez Burmistrza Giżycka wyroku WSA w Olsztynie o sygn. akt II SAB/Ol 88/15

II SA/Bk 829/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie informacji publicznej

II GSK 3877/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Henryka R. na Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym decyzję w sprawie odmowy przyznania płatności na zalesienie

I OZ 1487/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 886/16 o odrzuceniu skargi K.J. na niewykonanie przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1032/08

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

Skarga na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I SA/Wa 1632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-16

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 152/15

VII SA/Wa 2551/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi I. B., M. B. i W. B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 140/15 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.
1   Następne >   +2   +5   +10   60