Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 1523/87 - Postanowienie NSA z 1987-09-21

skargę Konstancji K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń wyjątkowych.