Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

U 5/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-11-20

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności'~par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad ustalania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia /Dz.U. nr 17 poz. 81 ze zm./ - z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./ oraz z art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 1 Konstytucji RP~