Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III RN 50/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-12-10

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu odwołania (...) od decyzji Urzędu Patentowego (...) o unieważnienie prawa rejestracji znaku towarowego słownego (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym (....) postanowił:~ oddala rewizję nadzwyczajną.