Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

II SA 3018/00 - Wyrok NSA z 2001-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 3404/00 - Wyrok NSA z 2001-03-29

Odmowa pełnomocnika Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych udzielenia pożyczki na zakup samochodu dla niepełnosprawnego jest czynnością podlegającą kontroli NSA.

II SA 2908/00 - Wyrok NSA z 2001-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej (...) w przedmiocie odstąpienia od wskazania kandydata na stanowisko dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

V SA 1991/01 - Postanowienie NSA z 2001-12-14

Sprawa ze skargi: Romana R. na decyzję Fundacji 'Polsko-Niemieckie Pojednanie' w przedmiocie: odszkodowania

II SA 48/01 - Wyrok NSA z 2001-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA 3242-3253/00 - Wyrok NSA z 2001-05-31

skarg Rady Regionalnej Kasy Chorych na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie odwołania członków zarządu Regionalnej Kasy Chorych

II SA 667/01 - Postanowienie NSA z 2001-03-26

Sprawa ze skargi Marcina Cz. na orzeczenie dyscyplinarne Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymierzonej kary dyscyplinarnej

II SA 2091/01 - Wyrok NSA z 2001-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rozwiązującej umowę o zarządzanie
1   Następne >   3