Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Wa 935/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-17

Wniosek w przedmiocie przyznania świadectw rekompensacyjnych

II SA 798/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-04

skarg [...] Regionalnej Kasy Chorych z/s , [...] Regionalnej Kasy Chorych z/s , [...] Regionalnej Kasy Chorych z/s na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie określenia kwot, trybu i terminu wyrównania finansowego między kasami chorych w 2001 r.

II SA 1077/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Kolejnictwa w przedmiocie wstrzymania ruchu kolejowego lub wprowadzenie ograniczenia tego ruchu

IV SA/Wr 759/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-15

Sprawa ze skargi K. K. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie naruszenia praw i wolności obywatelskich

II SA 3516/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie: świadczenia w drodze wyjątku

IV SA/Po 489/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-06-17

skarg C.K., S.K., M.S., R.D., S.Z., H.C. na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie zmiany w Programie Gospodarczym Gminy na lata 1999

IV SA/Po 616/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-06-21

Sprawa ze skargi P.K. w przedmiocie renty

IV SA/Po 169/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi M. R. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

II SA/Wa 885/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SA/Wa 1546/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100