Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 1077/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Kolejnictwa w przedmiocie wstrzymania ruchu kolejowego lub wprowadzenie ograniczenia tego ruchu

II SA/Wr 2221/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-27

Sprawa ze skargi Z. T. w przedmiocie świadczeń emerytalno

IV SA/Wr 15/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie sfałszowania dokumentów dotyczących prawa do renty inwalidzkiej

II SA/Wr 2018/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-02-23

Sprawa ze skargi H. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie przyznania ochrony prawnej

II SA/Kr 2214/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-27

Skarga w przedmiocie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

II SA/Wr 2494/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-17

Sprawa ze skargi D. Ł. na wyrok Sądu Rejonowego w O. oku sygn. akt IV Pm 2/03 o zapłatę; postanowił: -odrzucić skargę.

II SAB/Wr 123/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-27

Sprawa ze skargi S. J. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ze skargi złożonej w przedmiocie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie bezczynności Rady Miejskiej W. dotyczącej rozpatrzenia skargi na Zarząd Miasta W. zakończonej postanowieniem NSA sygn. akt II SAB/Wr 98/03

II SA/Wr 2086/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-27

Sprawa ze skargi T. O. w przedmiocie organizacji służby zdrowia

II SAB 388/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury w przedmiocie niezastosowania środków nadzoru wobec Fundacji [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   16