Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-13

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie skargi J. D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej przez P.

I OZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w sprawie z wniosku Pi. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Ś.

III SAB/Gd 12/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Instytutu Pamięci Narodowej Oddział [...] w przedmiocie postawienia Ministra Spraw Zagranicznych przed Trybunałem Stanu

IV SA/Wr 895/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie przyznania odszkodowania za straty wyrządzone przez klub sportowy

III SAB/Gd 25/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie niewykonania obowiązku podjęcia uchwały o zakładach opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 878/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej w R. przy ul. [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo

II SA/Rz 808/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-24

Wniosek W. K., A. R., T. S., E. M. i. S. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu [...] w związku z nie udzieleniem odpowiedzi na skargę na bezczynność w postępowaniu o podział nieruchomości i ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie nadesłaniem akt tych spraw

III SAB/Lu 12/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej [...] Izby Lekarskiej w przedmiocie udzielenia renty socjalnej
1   Następne >   +2   +5   +10   94