Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 691/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie stawek czynszu za gminne lokale użytkowe

IV SA/Gl 865/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie skargi na działalność Naczelnika Urzędu Skarbowego w R.

II SA/Go 946/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie : Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 1057/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi I. K.-K. na działalność Sądu Rejonowego w C.

II SA/Kr 1938/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 2200/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 2459/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO nr [...]

III SA/Kr 625/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z tytułu obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Kr 660/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania renty strukturalnej
1   Następne >   +2   +5   +10   97