Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 826/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

II SAB/Bd 63/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wyznaczenia radcy prawnego

IV SA/Gl 1469/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w C. w przedmiocie odmowy sporządzenia odpisów dokumentów

II SA/Go 547/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-09

Sprawa ze skargi A.G. na działania, bezczynność Wójta Gminy i Rady Gminy w przedmiocie kosztów przyłączy do sieci wodociągowo

II SA/Go 529/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-10

Skarga R.K. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpoznania skargi p o s t a n o w i ł: odrzucić skargę.

II SA/Go 617/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza

II SA/Go 686/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na akt nr [...] z dnia [...]

II SA/Ke 599/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawiadomienia o możliwości wniesienia podania do właściwego organu

III SA/Kr 1185/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

III SA/Kr 25/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności
1   Następne >   +2   +5   +10   100