Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wr 233/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-06

Wniosek w przedmiocie warunków pobytu w jednostce penitencjarnej

IV SA/Gl 576/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargę na działalność Prezydenta Miasta C. w sprawie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 163/08

IV SA/Gl 655/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-30

Sprawa ze skargi Z. G. na Prezydenta Miasta C. w przedmiocie niegodnego z przepisami prawa doręczenia pisma

VI SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie miasta

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 889/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności

III SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

III SA/Kr 136/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SAB/Lu 9/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem
1   Następne >   +2   +5   +10   100