Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie przewlekłości w rozpatrywaniu skargi osoby osadzonej w zakładzie karnym

IV SA/Gl 98/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi J. B. na Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie warunków odbywania tymczasowego aresztowania

II SO/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości organu

VI SA/Wa 1175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

IV SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi D. Ł. na Sąd Okręgowy w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminów rozpraw

II SA/Go 621/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

IV SA/Po 581/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-25

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Wójta Gminy K. w przedmiocie powołania organów spółki

III SA/Kr 745/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani M. W.

I OZ 940/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. M. na działanie Sądu Rejonowego w Rybniku
1   Następne >   +2   +5   +10   100