Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 219/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

VII SAB/Wa 59/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

VII SA/Wa 1863/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej

II SA/Go 662/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-31

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Bd 1082/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-03

Sprawa ze skargi L. K. na zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie odmowy skierowania wniosku o ukaranie

I OZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. C. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie zastępczego dostarczenia energii

II SA/Rz 517/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Skarga M. C. i T. C., na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy [...]

II SA/Go 388/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-09

Sprawa ze skargi D.B. na pismo Rady Miasta w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

VII SO/Wa 20/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi L. M. o wymierzenie grzywny Zarządowi Dzielnicy [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100