Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gd 378/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zwrotu kosztów stawiennictwa na badania

VII SAB/Wa 133/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Kr 31/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

I OSK 1109/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1607/11 odrzucającego skargę B. na czynności operacyjno - rozpoznawcze Centralnego Biura Antykorupcyjnego

I OSK 1128/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie znieważanie organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy K.

II SA/Go 389/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-22

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

VII SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego

VII SA/Wa 866/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Skarga T. G. na Prezydenta [...] w przedmiocie działania organu

III SA/Kr 305/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na pismo SKO Nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100